September 30, 2017

Diagnostyka

diag

Okres zatrudnienia: 04.2016 – obecnie

Diagnostyka jest liderem w swojej branży. Posiada największą sieć laboratoriów medycznych w kraju około 130 oraz  500 punktów pobrań. Znajdują się one we wszystkich województwach w Polsce.

Firma oferuje ponad 2500 badań. Liczba wykonywanych badań przekracza 60 milionów rocznie. Firma zatrudnia 4500 specjalistów.

Diagnostyka wykorzystując najnowsze technologie tworzy i rozwija autorskie laboratoryjne systemy informatyczne. Wspierają one proces analityczny oraz zarządzanie laboratorium. Wykorzystywane są przez tysiące użytkowników.

W firmie pracuję w drużynie zajmującej się tworzeniem i rozwojem laboratoryjnych systemów informatycznych. Używamy metodyki zarządzania pracą Scrum. Przestrzegamy manifestu agile.  Posiadamy DoD (Definition of Done), DoR (Definition of Ready). Bardzo dużą uwagę zwracamy na jakość i bezpieczeństwo tworzonych przez nas systemów. Przez co po każdym zadaniu przeprowadzamy sobie nawzajem code review. W przypadku trudniejszego zadania programujemy w parach. Organizujemy spotkania techniczne w calu omówienia nowych praktyk, pomysłów czy kierunku rozwoju systemu nad którym obecnie pracujemy.

Odpowiadam przede wszystkim za back-end, modelowanie domeny, architekturę. Dodatkowo sporadycznie realizuje zadania związane z front-endem.

System nad którym obecnie pracujemy zrealizowany jest z wykorzystaniem:
– C#,
– JavaScript, TypeScript
– ASP.NET MVC 5, Telerik Kendo UI
– ASP.NET Web API, SignalR
– WPF,
– Testy: XUnit, Nunit, Fluent Assertions
– ORM: NHibernate,
– Baza danych: ORACLE,
– System kontroli wersji: GIT
– TFS
Stosujemy następujące metodyki:
– TDD(Test-driven development)
– Pair programming,
– DDD (Domain-Driven Design),
– OOP (Object-oriented programming),
– SOLID,
– Feautre Slicing,
– Feature Toggles,
– Continuous Integration,
– Continuous Delivery.