April 23, 2017

Electris

electris

Okres zatrudnienia: 06.2013 – 04.2016

Firma zajmuje się produkcją na zamówienie części wykonanych między innymi z miedzi.  Jest podwykonawcą wielu zagranicznych firm o renomowanej pozycji.

Pracę w firmie Electris rozpocząłem zaraz po studiach,  byłem tam jedynym programistą. Przez co miałem bardzo szeroki zakres obowiązków. Pracowałem  nad wdrożeniem i dostosowaniem systemu ERP do potrzeb firmy.

Moim głównym zadaniem było tworzenie oprogramowania usprawniającego procesy w firmie oraz rozszerzającego funkcjonalność systemu ERP.

Zajmowałem się analizą procesów związanych z  przepływem informacji, procesów produkcyjnych, technologicznych, planowania i raportowania produkcji, magazynowych ( w szczególności szacowanie zapotrzebowania surowca).

Dzięki znajomości tych procesów byłem w stanie zaprojektować specjalistyczne rozwiązania, które ułatwiały i przyśpieszały codzienną pracę w firmie. Zajmowałem się również architekturą aplikacji, kompleksową implementacją oprogramowania oraz jego testowaniem, wdrożeniem, integracją z systemem ERP jak i szkoleniami użytkowników.

Oprogramowanie tworzyłem z wykorzystaniem:
-Platforma .NET, środowisko Visual Studio, język C#
-SQL, PL/SQL
-Desktop application: WPF, WINDOWS FORMS
-Windows Communication Foundation(WCF), Windows Service Application
-Database: Firebird
-OOP (Object-oriented programming)
-CQRS
-SOLID
-Design patterns
-GRASP
-KISS
-YAGNI
-System kontroli wersji: GIT